• کد نمایش افراد آنلاین
 • سفارش تبلیغ
  صبا ویژن

   

   

   

  دیـده ای شــیشــه هـای اتـومبــیل را


  وقـتـی ضربــه ای مــی خـورنـد و مـی شـکنـنـد !؟


  دیـده ای شـیشــه خــرد مــی شــود


  ولــی از هــم نمــی پاشــد !؟


  ایـــن روزهـــا همـــان شــیشــه ام ؛


  خــرد و تــکـه تــکــه ،


  از هــم نـمـــی پــاشـم ولـــی شــکـستـــه ام . . . 

   


  [ شنبه 93/11/25 ] [ 7:33 عصر ] [ راضیه جزینی ]

  [ نظر ]

   

   

  Bachelors should be heavily taxed


  It is not fair that some men should


  be happier than others


  Oscar Wilde


  [ شنبه 93/11/11 ] [ 5:34 عصر ] [ راضیه جزینی ]

  [ نظر ]

   

   

   

   

  خدایا خواستم بگویم تنهایم اما ....


  نگاه خندادت مرا شرمگین کرد ....


  چه کسی بهتر از تو....

   


  [ شنبه 93/11/11 ] [ 5:24 عصر ] [ راضیه جزینی ]

  [ نظر ]

   

   

  نیم ساعت پیش ،


  خدا را دیدم قوز کرده با پالتوی مشکی بلندش


  سرفه کنان در حیاط از کنار دو سرو سیاه گذشت


  و رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد ،


  آواز که خواند تازه فهمیدم ،


  پدرم را با او اشتباهی گرفته ام !


  حسین پناهی

   

   


  [ شنبه 93/11/11 ] [ 5:6 عصر ] [ راضیه جزینی ]

  [ نظر ]

   

   

   

   

  می گویند هر سن و سالی که داشته باشی

   

  اگر کسی نباشد که با یادش ، چشمانت از شادی یا غم پر اشک شود

   

  هرگز زندگی نکرده ای و من این روزها چه زیبا زندگی می کنم . . .


  [ شنبه 93/11/11 ] [ 12:45 عصر ] [ راضیه جزینی ]

  [ نظر ]