• کد نمایش افراد آنلاین
 • سفارش تبلیغ
  صبا

   

   

   

  حالش خوب نیست !!!


  زندگی ام را می گویم ...


  درد می کشد .....


  درد از حضور آدمهایی که نه رسم دوستی را می دانند


  نه بویی از وفا برده اند ....


  زندگی ام درد می کشد از محبتهایی که برایشان چرتکه


  میاندازند و مهربانیهایی که وجب می گیرند ....


  درد می کشد از دلهایی که نه عشق را میفهمند نه دوست


  داشتن را ...


  زندگی ام از این آدم ها و خاطرات پوچ و واهی شان درد


  می کشد ....


  میفهمى , زندگى ام را مى گویم ...


  [ دوشنبه 94/11/5 ] [ 11:53 صبح ] [ راضیه جزینی ]

  [ نظر ]