• کد نمایش افراد آنلاین
 • سفارش تبلیغ
  صبا ویژن

   

   

   

  دیـده ای شــیشــه هـای اتـومبــیل را


  وقـتـی ضربــه ای مــی خـورنـد و مـی شـکنـنـد !؟


  دیـده ای شـیشــه خــرد مــی شــود


  ولــی از هــم نمــی پاشــد !؟


  ایـــن روزهـــا همـــان شــیشــه ام ؛


  خــرد و تــکـه تــکــه ،


  از هــم نـمـــی پــاشـم ولـــی شــکـستـــه ام . . . 

   


  [ شنبه 93/11/25 ] [ 7:33 عصر ] [ راضیه جزینی ]

  [ نظر ]